Gazeta Sporturilor : 3 x 3. Din 5 august 2020

Din 5 august 2020, Gazeta Sporturilor și editura Paul Editions lansează la chioșcuri colecția 3 x 3, care va conține 3 cărți unice care prezintă câte trei personalități faimoase ale lumii :

 • 3 filozofi de Doru Cosma (Socrate, Giordano Bruno, Galileo Galliei) – 5 august 2020
 • 3 maeștri de Stefan Sweig (Balzac, Dostoievski, Dickens) – 12 august 2020
 • 3 titani de Emil Ludwig (Rembrandt, Beethoven, Michelangelo) – 19 august 2020

(descrierile cărților pot fi găsite mai jos, în secțiunea de comentarii)

Prețul unei cărți va fi de 19.99 lei.

PROMO 1 / PROMO 2 .

2 thoughts to “Gazeta Sporturilor : 3 x 3. Din 5 august 2020”

 1. 3 filozofi de Doru Cosma (Socrate, Giordano Bruno, Galileo Galliei) – 5 august 2020

  În ce fel întâmpina cărturarul – scriitor, filozof, om de ştiinţă – încercarea, nu rareori dramatică, a confruntării cu Justiţia? Cum şi cât de adânc se implică el în duelul judiciar când în joc erau ideile, convingerile sau demnitatea lui? Acestor întrebări (şi altora adiacente) se străduieşte să le răspundă – pe temeiul unor procese celebre – cartea de faţă.

  Având a înfăţişa, de astă dată, tribulaţiile judiciare ale unor constructori de edificii teoretice, iar nu ale unor plăsmuitori de ficţiuni, s-a stăruit și asupra curentelor de idei ale timpului şi asupra situării protagoniştilor în raport cu ele. Acestei împrejurări i s-a adăugat abundenţa documentelor din epocă, care face explicarea faptelor mai lesnicioasă şi evocarea oamenilor mai vie. Dar, fără cunoaşterea originii, ţelurilor şi funcţionării inchiziţiei, înţelegerea condiţiilor în care s-au confruntat cu justiţia acești mari cugetătorii ar fi păgubită, astfel că lucrarea cuprinde și un „interludiu“ despre inchiziţie.

  Procesele celor trei mari „împricinaţi“ – Socrate, Bruno și Galilei – sunt în primul rând reacţii aberante ale intoleranţei religioase. În ceea ce îi priveşte mai ales pe Bruno şi pe Galilei, se adaugă o confruntare, în plan ideologic, între gândirea nonconformistă şi închistarea dogmatică. Deşi explicabile prin factori istorici contingenţi, cele trei procese „comunică“ în adânc prin semnificaţii comune, cu valoare permanentă. Printre care aceea că prefacerea în dogme a convingerilor de orice fel este pe cât de pernicioasă pentru afirmarea gândirii originale, pe atât de incapabilă să împiedice până la urmă o atare afirmare. Apărătorii dogmelor pot opri temporar fluxul ideilor înnoitoare, ei nu dispun însă niciodată de puterea necesară pentru a-l stăvili la nesfârşit.

 2. 3 maeștri de Stefan Sweig (Balzac, Dostoievski, Dickens) – 12 august 2020

  Aceste trei încercări despre Balzac, Dickens şi Dostoievski, cu toate că au fost alcătuite într-un răstimp de zece ani, nu sunt totuşi reunite în mod întâmplător într-o carte.

  În intenţia mea unitară, am căutat să-i înfăţişez pe cei trei mari scriitori, pe care îi consider ca singurii romancieri ai secolului al nouăsprezecelea, ca tipuri care se întregesc unul pe altul tocmai prin contrastul dintre personalităţile lor şi care înalţă, poate, la o formă limpede noţiunea romancierului, a aceluia care dă lumii o expresie epică

  Prin personajele pe care le plăsmuieşte din belşug, fiecare dintre aceşti artişti scoate atât de unitar în evidenţă o lege a vieţii, o concepţie despre viaţă, încât aceasta devine printr-însul o nouă formă a lumii. Şi a prezenta această lege lăuntrică, acestă formaţiune a caracterului în ascunsa lui unitate este principala străduinţă a cărţii mele, al cărei subtitlu ar putea fi: Psihologia romancierului.

  Fiecare dintre aceşti trei romancieri are sfera sa proprie. Balzac, lumea societăţii; Dickens, lumea familiei; Dostoievski, lumea individului şi a Totului. Comparaţiile dintre aceste sfere vădesc deosebirile lor, dar autorul n-a încercat niciodată să dea alt înţeles acestor deosebiri, să facă din ele criterii de judecată în ceea ce priveşte valoarea operelor cercetate sau să accentueze elementele naţionale ale unui artist pentru a-şi arăta simpatia faţă de ele sau să le respingă. Fiecare creator mare este o unitate care conţine în sine, în propriile sale măsuri, limitele şi greutatea sa.

  „La aceste mari figuri ale unui francez, unui englez şi unui rus, aş fi adăugat bucuros şi portretul unui romancier german reprezentativ, al unui epic plăsmuitor al lumii, în sensul cel înalt pe care îl pretind pentru cuvântul romancier. Însă nu găsesc, nici în prezent, nici în trecut, măcar unul care să se fi ridicat la rangul acesta suprem.” -Stefan Sweig

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *