Libertatea : Istorii secrete – seria 2. Din 1 octombrie 2018

În colecția Istorii secrete de la Libertatea au fost anunțate două următoarele cărți noi : 

 • Harta însângerată : de la cetățile dispărute în Dunăre la închisoarea secretă a CIA în România – 1 octombrie 2018
 • Istoria României subterane : de la misterele hrubelor la tainele societăților și mișcărilor secrete – 8 octombrie 2018
 • Misterele orașelor pierdute ale României : de la Balcic la Cetatea Albă și de la Hotin la Cernăuți – 15 octombrie 2018
 • Secretele înfricoșătoare ale Dunării : porturi și poduri dispărute, bătălii și catastrofe navale – 22 octombrie 2018
 • Poveștile neștiute ale târgurilor moldovenești de dincolo și dincoace de Prut – 29 octombrie 2018
 • Istoria necunoscută a Dobrogei – 5 noiembrie 2018
 • Povești de dragoste și război în Bucovina „Grădina Imperiilor de Dan-Silviu Boerescu – 12 noiembrie 2018
 • Istoria ascunsă a orașelor multiculturale din Transilvania – Boerescu Dan-Silviu – 19 noiembrie 2018
 • Misterele inexplicabile din Carpați – 3 decembrie 2018
 • Marea Neagră, cel mai bun vecin al României – 10 decembrie 2018

Prețul unei cărți : 14.99 lei.

PROMO / PROMO2 / PROMO 3 / PROMO 4

11 thoughts to “Libertatea : Istorii secrete – seria 2. Din 1 octombrie 2018”

 1. Harta însângerată : de la cetățile dispărute în Dunăre la închisoarea secretă a CIA în România – 1 octombrie 2018

  Cetatea bizantină Vicina de la Păcuiul lui Soare ar fi putut deveni un punct major de inflexiune al istoriei românilor, dar – în mod ciudat! – a sfârșit prin a fi înghițită de apele Dunării, ducând cu ea în adâncuri o sumedenie de enigme cutremurătoare…

  Capitala spirituală și comercială a aromânilor, orașul Moscopole, deși aflată într-un loc destul de izolat în munții dintre Grecia și Albania, în zilele sale de glorie (anii 1760) avea o populație de peste 60.000 de locuitori (mai mare la acea vreme ca Atena!), fiind al doilea oraș balcanic din punctul de vedere al populației și al prosperității, depășit fiind doar de Constantinopole. Cine și de ce a distrus în mai multe rânduri acest oraș fascinant al vlahilor sud-dunăreni?

  Ada Kaleh – insula misterioasă pierită în valurile Dunării o dată cu construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier ascunde o istorie incredibilă, care nu se rezumă la o faimoasă delicatesă turcească…

  Dacă a existat sau nu o închisoare secretă a CIA în România în care au fost torturați presupuși teroriști islamici rămâne una dintre cele mai mari controverse contemporane, despre care, în general, se evită să se vorbească…

  ‒ Ada Kaleh – insula misterioasă și cel mai bun rahat turcesc, devorate de hidrocentrala monstruoasă a lui Ceaușescu
  ‒ Moscopole – bogata capitală a vlahilor sud-dunăreni, rasă de pe fața Pământului
  ‒ Cetatea bizantină Vicina, de la Păcuiul lui Soare, înghițită de Dunăre și enigmele ei tulburătoare, apărate de mitica „Samca Samodiva”
  ‒ De la Istria la Ester Abad – istorii pierdute
  ‒ „Orașul de floci” – locul nașterii lui Mihai Viteazul, dispărut straniu în neant
  ‒ Baia, prima capitală a Moldovei
  ‒ Licostomo sau „Gura Lupului”, portul de pe Brațul Chilia, Enisala și alte colonii genoveze
  ‒ Fălciu – un nod comercial abandonat din pricini neștiute
  ‒ Cetatea Racoșului – sanctuarul dacilor, locul unde era venerat Zamolxe
  ‒ Târgșor – „mica Troie subcarpatică”, devenită „închisoarea copiilor”
  ‒ Victoria – orașul artificial construit de comuniști
  ‒ Închisoarea secretă a CIA din România: au fost torturați teroriști islamici la București?

 2. Istoria României subterane : de la misterele hrubelor la tainele societăților și mișcărilor secrete – 8 octombrie 2018

  Dincolo de istoria oficială, există o alta secretă, rezervată doar inițiaților, din perspectiva căreia faptele istorice aparent inexplicabile capătă semnificație iar înlănțuirea lor prinde contur conform unei logici oculte. De la Zamolxis, adeptul și oficiantul unui cult pitagoreic, la domnitorii medievali, membri ai diferitelor ordine cavalerești, adesea rivale, și conducătorii de după 1848, puternic influențați de unele ramuri ale masoneriei, mulți dintre liderii formali și informali ai formațiunilor statale de pe teritoriul carpato-danubiano-pontic au avut legături directe cu felurite organizații secrete, ascunse ochilor plebeilor, dar care au influențat adesea decisiv factorul politic. În special evenimentele din perioada 1859-1939 au cunoscut o puternică înrâurire pe această cale dar nu numai…

  România „ocultă” a fost, însă, dublată întotdeauna de o alta, „subterană” – uneori, chiar la propriu! –, în care jocurile se făceau altfel, ajungându-se, de pildă, în 1802, ca Bucureștii să cadă în anarhie, fiind stăpânit de bandele de pazvangii care fraternizaseră cu vagabonzii și cerșetorii locali.

  Și, desigur, a existat și o Românie „transcendentă”, cea a credinței religioase asumate cu orice risc și sfidând vremelnicele administrații politice, epopeea creștinismului timpuriu dar și evenimente din perioada comunistă fiind exemplare în acest sens.

  ‒ Societățile inițiatice din Țările Române și faimoși membri ai lor: Vlad al II-lea „Dracul”, Matei Basarab, Vasile Lupu, Dimitrie Cantemir, Horea, Constantin Mavrocordat, Alexandru Ipsilanti, Alexandru Moruzi, Tudor Vladimirescu
  ‒ 1848, 1859, 1918 – influența lojilor masonice: Bălcescu, Kogălniceanu, Brătianu, Alecsandri, Cuza, Maiorescu, Vaida-Voevod
  ‒ 1922 – cea mai veche lojă feminină din lume a apărut în România
  ‒ Cetățile subterane și istoria necunoscută a unor civilizații paralele
  ‒ 1802, pe vremea lui Pazvante Chioru
  ‒ Orașul secret: Bucureștii de sub București
  ‒ „Samizdat”-ul religios al preotului Nicodim Măndiță în vremea ciumei roșii

 3. Misterele orașelor pierdute ale României : de la Balcic la Cetatea Albă și de la Hotin la Cernăuți – 15 octombrie 2018

  România, un mic regat înainte de Primul Război Mondial, de 137.000 kmp şi 7.897.311 locuitori, ajunge după 1918 la 295.049 kmp şi la 18.057.028 locuitori. Mai multe regiuni istorice românești, în condiţiile destrămării imperiilor vecine şi prin votul majorităţii populaţiei lor, se declară unite cu România. Principiul naţionalităţilor dă câştig de cauză României. Victimele numeroase din război ornează acest principiu cu un tribut de sânge şi de glorie. Statul român s-a dublat o dată cu unirea provinciilor limitrofe, dar insecuritatea sa a crescut în aceeaşi proporţie. România e înconjurată din toate părţile de nemulţumiţii prevederilor Tratatului de la Paris şi, cu excepţia Iugoslaviei şi a Poloniei, nu are decât vecini care aşteptau doar momentul potrivit pentru a-i lua înapoi provinciile abia reunite. În vara tragică a anului 1940, România va pierde o mare parte din teritoriul câștigat în 1918 și, o dată cu acesta, o salbă de orașe superbe…

  ‒ Apșa de Jos, „cel mai bogat sat din Ucraina”
  ‒ Balcic, paradisul pictorilor interbelici și inima Reginei Maria
  ‒ Bazargic, micul Babilon oriental
  ‒ Bălți, orașul celor 11 iarmaroace
  ‒ Bolgrad sau de la Palada moldovenească la capitala bulgarilor colonizați în Basarabia
  ‒ Cahul – „Frumoasa” lui Ștefan cel Mare
  ‒ Cavarna, orășelul binecuvântat de soare
  ‒ Cernăuți: a fost odată „Mica Vienă” a lui Eminescu
  ‒ Cetatea Albă, avanpostul lui Ștefan cel Mare la Marea Neagră
  ‒ Chișinău, o rană pururea sângerândă
  ‒ Hotin, la granița de nord a Moldovei istorice
  ‒ Silistra și inexplicabila renunțare a lui Antonescu
  ‒ Soroca și legenda strugurilor aduși de barza albă
  ‒ Tighina sau Benderul baronului Munchausen – tărâmul morții de la hotarele imperiilor
  ‒ Turtucaia, marea umilință din 1916 și drama coloniștilor aromâni

 4. Secretele înfricoșătoare ale Dunării : porturi și poduri dispărute, bătălii și catastrofe navale – 22 octombrie 2018

  Sânge, fier încins și cenușă – o adevărată Urzeală a Tronurilor în decor danubian! Tovarăș tradițional al istoriei românilor, Dunărea a văzut multe, malurile ei fiind teatrul unor războaie nimicitoare, unor catastrofe teribile, dar și a nu puține legende sentimentale sfâșâietoare și al unor enigme nedezlegate încă. Apa Dunării, adesea învolburată, duce cu sine dintotdeauna întâmplări aflate sub incidența unor veritabile blesteme și dureri străvechi, dar este, deopotrivă, depozitara unor bogății uriașe, imposibil de cuantificat.

  Napoleon numea Dunărea „regele râurilor europene”, iar Nicolae Iorga „cea mai bogată în daruri”; pe malurile ei s-au făurit și au durat, până în zilele noastre, civilizații milenare. Pentru Țara Românească și pentru Moldova – denumite și „Principatele Dunărene” – fluviul a fost „ca o ființă care a văzut și a suferit multe și poartă în chipul său urma tuturor luptelor” (nu doar cu Imperiul Otoman), apoi, în decursul veacurilor până în contemporaneitate, a constituit scena unor multiple tragedii și revelații cutremurătoare, care, practic, ne îndeamnă să-i rescriem istoria oficială.

  ‒ Dunărea, o apă mereu controversată, aproape de Hyperboreea
  ‒ Clisura și Cazanele Dunării – povești incredibile la vreme de pace și război
  ‒ Cetățile dispărute: capitala uitată a Rusiei Kievene și Vicina bizantină
  ‒ Tributul de sânge și fier plătit apelor învolburate: „Mogoșoaia” și cumplita dramă de la Cotul Pisicii, sabotajul „Rostock”, „Transilvania” – o epavă de lux
  ‒ Tunelurile de la Galați și alte legende pline de mistere. Biserica Precista o Capela Rosslyn românească?
  ‒ „Dunărea albastră”, un vals de Johann Strauss cu final SF

 5. Poveștile neștiute ale târgurilor moldovenești de dincolo și dincoace de Prut – 29 octombrie 2018

  „Legătura mea cu pământul, cu cerul şi apele Moldovei nimic nu o poate deznoda. În molcomul peisaj moldovean, printre oamenii cuviincioşi, de discretă nobleţe sufletească ai acestei blagoslovite provincii, mă simt ca în cel mai prielnic mediu”, spunea cândva George Enescu. Dincolo, însă, de asemenea reverberații nostalgice, târgurile moldovenești de altădată ascund o sumedenie de povești destul de controversate…

  ‒ Baia, Siret, Târgu Neamț și celelalte târguri de la începuturile istorice ale Principatului Moldova
  ‒ Hârlău, ruina unei curți domnești a Mușatinilor, răscumpărată pentru 35 de ocale de ceară
  ‒ Dealul Spânzuraților, parașutista care a umilit bărbații, bătăliile cu praștii, amorul unui domnitor pentru Marghiolița cea nurlie și alte legende ale Bârladului
  ‒ Pașcani și cele 21 de iarmaroace anuale
  ‒ În mahalaua armenească a Botoşaniului: sugiuc, ghiudem, povestea celui mai vechi han din Moldova și alte întâmplări din vechime
  ‒ Adjud, nenumăratele gheșefturi ale unui târg aproape de Burcioaia
  ‒ Sascutul, ceangăii și fabrica de zahăr a lui Jacques Menachem Elias, binefăcătorul Academiei Române
  ‒ Cotnari – vinurile dulci și „Academia” lui Despot Vodă
  ‒ Vechile târguri dintre Prut și Nistru
  ‒ Lăpușna, glorie și decădere
  ‒ Balta – capitala fantomaticei „RASSM”
  ‒ Herța, „raiul” pictorului Arthur Verona, între mitralierele sovietice și deportarea copiilor
  ‒ Iorgu „de la Sadagura”, o comedie de Alecsandri, fabrica de bani, dinastiile hasidice și o dispariție în neant

 6. Istoria necunoscută a Dobrogei, de la Tomisul lui Ovidiu la Dervent și cetatea subterană de la Limanu – Boerescu Dan-Silviu – 5 noiembrie 2018

  „Cele mai tulburătoare legende legate de Dobrogea sunt, poate, cele legate de civilizațiile subterane (la propriu!) care jalonează istoria acestui tărâm magic, hrănesc diferite teorii ale conspirațiilor și, de cele mai multe ori, capătă finalizări tipice Science Fiction-ului.

  Însă, în egală măsură, și faptele verificabile arheologic, garantate de documente și date precise, sunt la fel de fascinante, căci acest teritoriu incredibil se dovedește a fi nu numai un amalgam de etnii și confesiuni, ci și un creuzet în care s-au amestecat exploziv sângele năvalnic, fierul încins, aurul neguțătorilor și patosul religios pentru a da naștere unei Istorii unice, care încă ne mai rezervă uriașe surprize și astăzi.

  ‒ Iubire interzisă – exilul lui Ovidiu la Tomis după ce și-a văzut Împărăteasa goală
  ‒ Mircea cel Bătrân sau Dobrogea anexată de Țara Românească. Despoți și stăpâniri controversate. Epopeea „Haiducilor Babadagului”
  ‒ Misterele creștinismului: Dervent, Niculițel și alte locuri sacre dintre Dunăre și Marea Neagră
  ‒ Tuneluri, biserici rupestre și cetăți subterane secrete la Limanu și nu numai
  ‒ Enigme nepătrunse din istoria Constanței
  ‒ Epopeea balcanică și prizonieratul tragicomic al lui George Topârceanu

 7. ”Povești de dragoste și război în Bucovina „Grădina Imperiilor” de Dan-Silviu Boerescu – 12 noiembrie 2018PROMO AICI

  Fosta „Țară de Sus” a Moldovei, devenită preț de un veac și jumătate „Mare Ducat” al Imperiului Habsburgic, are specificul său în mai toate domeniile, de la picturile murale zugrăvite pe pereții bisericilor mânăstirilor fabuloase de aici până la minunile artei culinare locale, excelând în savoarea dată de ingrediente specifice, de la păstrăvul afumat la ciupercile de pădure (hribi și gălbiori).

  ‒ Însă, dincolo de pitorescul nemaiîntâlnit al locurilor și obiceiurilor, Bucovina ascunde și o istorie tragică, a unui ținut disputat de imperii și dezmembrat finalmente de ciuma roșie sovietică, care a mutilat se pare pe vecie această veritabilă Gură de Rai.
  ‒ Dincolo și dincoace de Moldova istorică, o controversă fără ieșire între românitate, slavofoni și Habsburgi
  ‒ Misterele Sucevei. Blestemul tunelului lui Ștefan cel Mare și cum putea fi salvat tezaurul țării de lăcomia otomanilor
  ‒ Ștefan Lăcustă, asasinat în somn de către boierii trădători
  ‒ Epopeea partizanilor din Bucovina și atrocitățile din temnițele comuniste
  ‒ Povești din vechiul Storojineț
  ‒ Bătălia pentru Cernăuţi (3-5 iulie 1941)
  ‒ Neguţătorii de femei din Bucovina interbelică
  ‒ Sfântul Ioan cel Nou și minunile sale, comparabile cu cele ale Cuvioasei Parascheva
  ‒ Ciudățenia „Iadului” de la Mânăstirea Sucevița
  ‒ Pietrele care cresc – trovanții din lunca Siretului și de la Remezău
  ‒ Din „plăcerile păcătoase ale gastronomiei” bucovinene, în patria păstrăvului, ciupercilor și a smântânii

 8. Istoria ascunsă a orașelor multiculturale din Transilvania – Boerescu Dan-Silviu – 19 noiembrie 2018PROMO AICI

  Cu o istorie aparte, consemnată de cronici sau înflorită de memoria colectivă, Transilvania și marile ei orașe ascund fabuloase povești de dragoste și de război, mistere ale unor locuri bântuite sau, dimpotrivă, vegheate de Pronia Divină, legende ale unor ilustre personaje istorice care au trecut prin întâmplări incredibile, dincolo și dincoace de limita supranaturalului, precum și evenimente tragice care țin de diferite teorii ale conspirației…

  ‒ Sibiul și regele său neîncoronat – Baronul Brukenthal, amantul Mariei Tereza, cel mai bogat „gigolo” ardelean
  ‒ Legendele Clujului – sinuciderea lui Decebal, biciuirea lui Matei Corvin, bătăile lui Avram Iancu, fantome, locuri bântuite și monștrii din lacul Tarnița (un „Loch Ness” al Transilvaniei)
  ‒ Târgu Mureș, locul unde a avut loc ultima vânătoare de vrăjitoare din Europa
  ‒ Bistrița, între civilizația sașilor, blonda Ursula în armură și poștalionul irlandezului Bram Stoker
  ‒ Pentru cine cântă orga cu 4.000 de tuburi? Kronstadt, Brașov și „Orașul Stalin” – trei embleme ale aceluiași oraș

 9. Banatul secret – între România, Serbia, Ungaria și Austria – Boerescu Dan-Silviu

  Deși aflat la o margine de imperiu, Banatul începe să fie perceput nu ca un capăt de lume, nu ca o terra incognita barbară, ci, treptat, ca un Pământ al Făgăduinței, o Terra Nova, Mica Americă, ba chiar ca un Eldorado.

  Acolo s‑au întâlnit de‑a lungul timpului, au coabitat, s‑au recunoscut și acceptat, au comunicat și au învățat câte ceva unele de altele, au cooperat, iar uneori s‑au solidarizat, peste douăzeci de etnii și grupuri etnice (în configurații variabile de la o epocă la alta): români, sârbi, germani, maghiari, evrei, țigani, slovaci, croați, bulgari, ucraineni, polonezi, italieni, turci, tătari, cehi, greci, armeni, francezi, ruși, arabi). Opt este numărul confesiunilor (ortodoxă, romano‑catolică, greco‑catolică, luteran‑evanghelică, reformat‑calvinistă, iudaică, neo‑protestantă, islamică) în care aceste comunități s‑au manifestat și se manifestă religios, iar peste douăzeci numărul limbilor în care ele s‑au exprimat și se exprimă încă.

  -O istorie controversată: românii față în față cu trupele de ocupație maghiare și sârbești din 1919
  -Banatul și poftele imperiilor de-a lungul veacurilor
  -Tentativele de federalizare a regiunii, de la Napoleon la 1932
  -Prigonirea vlahilor de dincolo de Dunăre
  -Cele trei valuri de coloniști șvabi și modernizarea Banatului pustiit de epidemii
  -Carașovenii, o minoritate aparte
  -Cehii de pe Clisura Dunării
  -Pippo Spano, un condotier florentin, comite de Timiș, și cele patru neveste ale afemeiatului Carol Robert de Anjou
  -Anna Sage Cumpănaș, „femeia în roșu” care l-a vândut agenților FBI pe John Dillinger
  -Johnny Weissmüller, primul Tarzan de la Hollywood
  -Herta Müller, primul Premiu Nobel pentru literatură originar din România
  -Un deceniu și jumătate de ocupație sovietică pe Bega
  -Legende și mistere bănățene
  -Crumpi în pleu, brozbe, pleșcavița și alte bunătăți din Banat

 10. Misterele inexplicabile din Carpați – 3 decembrie 2018 – PROMO

  Carpații sunt coloana vertebrală a istoriei României dar, totodată, paradoxal sau nu, adună laolaltă o sumedenie de enigme încă neexplicate pe deplin, de la fenomene paranormale și fluxuri incredibile de energie la comori uriașe ascunse în munți și, chiar, baze militare secrete, ferite cu grijă de ochii neinițiaților.

  Peisaje mirifice, invocate de vizionari dar și de adepții teoriilor conspirației, coexistă aici cu locuri tenebroase, ascunzând veritabile tragedii, istoria oficială, din manualele școlare, împletindu-se, adesea toxic, cu istorii de groază, spuse în șoaptă și pe care tratatele nu se înghesuie să le consemneze în vreun fel…

  – Enigmele energetice din Bucegi, între credințele mistice vechi de câteva milenii și teoriile conspirației contemporane
  – Aurul din Apuseni – panem et circenses, crime și povești de iubire imposibile
  – Cetatea-fantomă care l-a inspirat pe Jules Verne pentru tragica poveste de iubire a unei superbe cântărețe de operă
  – Cetatea Poenari a lui Țepeș sau 1.480 de trepte pentru o sinucidere din dragoste
  – Cetatea Râșnov și legenda izvorului secret
  – Piramida holografică, labirintul subteran și ghețarul activ din inima Ceahlăului
  Dosarele X: O coloană militară germană este… înghițită de Munții Carpați

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *